Bahami

Procedura je ista kao i za Britansku vizu, čak je isti i formular. Sva dokumenta koja treba da se prilože za englesku vizu potrebna su i za Bahame – jedino je procedura malo lakša.
Turističke vize:
- formular iz ambasade
- pasoš + 2 fotografije
- pozivno pismo za poslovna putovanja ili od bliskog člana porodice. Ukoliko se radi o školovanju dece potrebno je doneti pozivno pismo od škole kao i da je uplaćena celokupna školarina u Engleskoj.
- Za zaposlene dokaz o zaposlenju + radna knjižica, za studente indeks + dokaz da su učili engleski u Srbiji I Crnoj Gori ( sa nekog od završenih kurseva)
- dokaz o nekretninama
- original radna knjižica
- privatnici rešenje o osnivanju firme i dokaz da firma posluje
Viza se dobija isti dan.