Belorusija

Za prelazak u Belorusiju do 30 dana potreabn je samo važeći pasoš.