Gvineja

Za prelazak u Gvineju do 90 dana potreban je važeći diplomatski ili službeni pasoš.