Indija

- 2 fotografije, pasoš
- obavezan razgovor sa ambasadorom
- taksa 30 USD, rok 3 dana