Irska

- pasoš
- 1 fotografija
- popunjen formular
- potvrda rezervacije hotela
- print avio karte
- procedura traje od 7-10 dana
- cena 50 EUR