Jermenija

diplomatski, službeni pasoši
obični pasoši sa klauzulom "poslovno"
Na osnovu pozivnog pisma overenog od nadležnog organa
90 DANA