Kanada

Radno vreme za prijem zahteva je 08.00h-10.00h.
Cene viza: Taksa koja se plaća je nepovratna
Za jedan ulazak 75 CAD
Za više ulazaka 150 CAD
Taksa se plaća u KOMERCIJALNOJ BANCI u ulici Kneza Milosa 83
Ziroracun : 543102-1945-3-00941.

Formular se mora popuniti na engleskom ili francuskom jeziku, štampanim slovima.
Dokumenta se predaju najkasnije 2 nedelje pre planiranog putovanja. Sva dokumenta moraju biti prevedena na engleski ili nemački jezik.
Od dokumenata treba priloziti:
- pasoš
- dve fotografije kao za pasoš
- itinerer putovanja, overeni print avio karte, potvrda od hotela
- dokaz o novčanim sredstvima koja ćete koristiti tokom boravka u Kanadi
- dokaz o zaposlenju, sa navedenom pozicijom u firmi, mesečnim primanjima i potvrdom o korišćenjugodišnjeg odmora u traženim datumima
- ako je privatnik – potvrda o registraciji firme, izveštaj o broju zaposlenih i potvrda o plaćenom porezu
- sa studente, potvrda od fakulteta da je redovan student i indeks
- za penzionere, rešenje o penzionisanju
Stranke se najčešće pozivaju na intervju, mada aplikacija moze biti i odbijena bez intervjua