Kina

Radi utorkom i četvrtkom 9 – 11.30h.
Potrebna dokumenta:
- rezervacija hotela i pismo agencije
- povratna avio karta (rezervacija)
- pasoš + 2 fotografija
- viza se izdaje za 7 dana
- taksa iznosi 15 USD
- Hongkong 30 USD, ul. Perside Milenkovic 9