Kipar

- svakim radnim danom od 9-12h lično
- pasoš, koji treba da važi još najmanje 3 meseca
- popunjena molba
- jedna fotografija novijeg datuma
- vaučer
- povratna avio karta ili rezervacijaa
- dokaz o posedovanju novca (gotovina, kreditne kartice)
- Za zaposlene potvrda iz firme o radnom odnosu
- Za penzionere ček od poslednje penzije
- Za studente potvrda od fakulteta
- Za učenika potvrda iz škole
- Za maloletna lica pismena saglasnost oba roditelja overena u opštini
- cena vize je 15 USD