Nemačka

Predaja 8-12h. Čeka se na odgovor 2 – 3 dana, lično.
Potrebna dokumenta:
- 2 fotografije
- pasoš čija je važnost još najmanje 3 meseca
- 2 popunjena obrasca
- garantno pismo, fotokopija ili turistički karnet AMSJ-a
- radna knjižica na uvid i fotokopija radne knjižice
- potvrda o radnom odnosu
- za privatnike potvrda o upisu firme u registar privatnih preduzeća i najnovije rešenje o plaćenom porezu
- za penzionere uverenje o penzijskom i invalidskom osiguranju