Nigerija

Potrebni su sledeci dokumenti:
- vaučer, hotel od turističke agencije
- 500 USD u travellers cheques
- povratna avio karta
- formular, 3 fotografije, pasoš
- taksa 268 din (trenutno), rok par dana
Moze i agencija da preda u ime klijenta, ali je obavezan razgovor putnika sa konzulom