Peru

- povratna avio karta
- pasoš važeci (minimum 6 meseci)
- formular (u ambasadi)
- 12 USD (isključivo u USD)

Bez vize: diplomatski, službeni i specijani pasoši
09. oktobra 2002. godine u Beogradu potpisan Sporazum izmedju Savezne vlade SRJ i Vlade Republike Peru o ukidanju viza
Sporazum stupio na snagu 18.aprila 2003. godine