Poljska

- formular (u ambasadi), 2 slike, pasoš
- taksa 42 USD, rok 1 dan
Može i agencija u ime klijenta.