Portugal

Predaja 10-13 h, lično. Odgovor do 15 dana.
- pasoš (da vazi minimum 6 meseci od datuma povratka, prazna strana), 1 fotografija
- rezervacija povratne avio karte
- rezervacija hotela od hotela u Portugalu (ime, od/do)
- potvrda o radnom odnosu i mesečna primanja
- plaćeno zdravstveno osiguranje obavezno za šengen zemlje (Evasan, Kolonija)
- potvrda od banke (oko 100 EUR dnevno) koliko se mora imati za Portugal
- formular
- taksa