San Marino

Za obične pasoše potrebna je italijanska ulazna viza 90 DANA