Sirija

9 – 11h. Moze i agencija. Rok 1 dan (ili čak isti dan)
- pasoš, 2 slike, 2 formulara
- lekarsko uverenje da nije zaražen sidom
- viza je besplatna