Slovenija

- pasoš
- 1 slika
- garantno pismo
- oficijalno pismo, overeno u Sloveniji
- potvrda o smeštaju u Sloveniji
- potvrda o penziji (za penzionere)