Slovenija

Svakim radnim danom, osim srede, 11 – 13 h. Zahtevi se rešavaju u proseku 7 dana.
Potrebna dokumenta:
- pasoš, važnosti još najmanje 90 dana od datuma putovanja, 2 fotokopije pasoša
- 3 fotografije u boji,
- orginal i kopija radne knjižice (strane koje se odnose na zanimanje i duzinu staza)
- kopija lične karte (prve 2 strane)
- potvrda o stalnom zaposlenju, naznačena mesečna primanja, radno mesto i godine staža
- fotokopije rezervacije povratne karte ili međunarodne saobraćajne dozvole ako se putuje kolima
-potvrda o uplaćenom osiguranju na ime lekarske pomoći (prihvataju se uplate u agencijama Evasan, Terazije 3, ili Colonia u zgradi Beogradjanke)

Preko agencije:
- potvrda o boravku u Španiji uplaćenom preko turističke agencije, koja je po svojoj renomiranosti priznata od strane ambasade.
Cene viza: do 30 dana je 25 EUR
Formulari su pecatirani, orginal svako mora da uzme sam u ambasadi!