Švajcarska

- pasoš
- fotografija
- potvdra o novčanim sredstvima
- hotelska rezervacija
- rezervacija avio karte
- zdravstveno osiguranje
Formulari su pecatirani, orginal svako mora da uzme sam u ambasadi!